Welkom op de website van Vinkega


 ontmoetingscentrum in de steigersAfbeelding invoegen
 
 
 

 


 
Welkom bij Plaatselijk Belang! 
 
Het Plaatselijk Belang van Vinkega wil de onderlinge verbinding versterken en het dorp en zijn bewoners ondersteunen.
Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Ook is er aandacht voor politieke en economische ontwikkelingen die
mogelijkheden of gevolgen voor Vinkega hebben.

De vereniging Plaatselijk Belang Vinkega is opgericht in oktober 1987 en heeft 
135 leden (exclusief kinderen). Het is de enige vereniging in het dorp.
Vinkega telt nu 215 inwoners.

U kunt u de Agenda raadplegen om te kijken wat er allemaal op de rol staat.
De laatste feiten en mededelingen zijn te lezen bij het onderdeel Nieuws.
 
Onder Documenten PB vindt u aankondigingen, brieven etc. Er zijn nu 3 groepen: Algemeen, uitnodigingen en Jaarvergaderingen. Selecteer dus de juiste groep om de documenten terug te vinden.

Op de pagina Fotoalbums kunt de foto's zien van de activiteiten en feesten
van Vinkega,

Indien u foto's wilt delen via de website kunt u ze mailen naar ons mailadres
 
Onze Historie delen wij graag door verhalen, gewoonten en foto's.

Bij de link Bedrijven en Organisaties zijn de bedrijven van Vinkega te vinden.
Onze gemeente en andere organisaties waar we mee samen werken staan
ook op deze pagina.

Schrijft u zich in voor de Mailinglist  en u wordt als eerste op de hoogte gebracht van activiteiten en bijzonderheden.

Heeft u vragen of suggesties dan kunt u deze kwijt bij het secretariaat van Plaatselijk Belang Vinkega. 
 
Voor contactinformatie en het contactformulier zie Contact en Bestuur.
  


Bûtengewoan Bereikber
 
Woensdag 7 november: De Skâns, Gorredijk 

Donderdag 8 november: MeJander, Oldeberkoop 

Dinsdag 20 november: Van der Valk, Drachten 

Woensdag 21 november: 't Witte Huis, Donkerbroek 


het project Bûtengewoan Berikber om onder
de aandacht te brengen van de inwoners
en/of belangstellenden.
Buslijnen op het platteland doen het steeds
minder goed en zijn daardoor niet klaar voor
de toekomst. Om het platteland leefbaar te houden, wordt onderzocht hoe met het beschikbare budget betere bereikbaarheid
te realiseren is.
Inwoners hebben als geen ander kennis
en kunde van hun eigen woonomgeving.
Goede ideeën testen we in de praktijk.
Bij succes nemen we het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract
voor het busvervoer.   
We gaan op zoek naar creatieve en innovatieve vervoersoplossingen voor het platteland.
Dat doen we in de gebieden Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten.
 
Waar hebben inwoners behoefte aan?
Wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?
Inwoners krijgen ook deskundige hulp bij het
denk- en uitwerkproces.
 

Sveco Nederland